• banner1.png
   

แบบสอบถามความพึงพอใจสนามยิงปืน Adsec ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน


สนามยิงปืนของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ตามรายละเอียดดังนี้
  - แบบสามัญค่าลงทะเบียนครั้งแรก 200 บาท
  - ค่าบำรุงรักษารายปีๆ ละ 700 บาท

เมื่อสมัครสมาชิกแล้วสามารถเข้าใช้สนามพร้อมกับซื้อกระสุน เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมได้เลย พร้อมกับทางเรามีบริการ (ให้เช่าอาวุธปืนเพื่อฝึกซ้อม) สนามของเราเปิดบริการ เวลา 08.00 - 17.00 น. (เว้นเปิดแข่งขัน)

สำหรับเอกสารที่ใช้สมัครสมาชิกมีดังนี้
  - รูปถ่าย ขนาด 1.50 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  - สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ (จำนวน 2 ชุด ยังไม่หมดอายุ)
  - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  - สำเนา ทะเบียนอาวุธปืน (ป.4)

 

สมาคมกีฬายิงปืนคลองระพีพัฒน์
Tel : 02-1597001  Fax : 02-1597002

Copyrights 2017 @ www.adsecshooting.com All rights reserved | Design by www.art-in-house.com